30. travnja 2016.

LGBTIQ+ beskućništvo

U nastavku u potpunosti prenosimo objavu za medije LGBTIQ+ kolektiva za radnička i socijalna pitanja.OBILJEŽAVANJE DANA SVJESNOSTI O BESKUĆNIŠTVU MLADIH LGBTIQ+ OSOBA

Inspirirane_i inicijativom fondacije True Colors koja je 27. travnja u SAD-u proglasila Danom osvještavanja o beskućništvu mladih LGBTIQ+ osoba, odlučile_i smo organizirati akciju na isti datum kojom ćemo upozoriti na nevidljivost i zanemarenost ovoga problema i u Hrvatskoj. Beskućništvo općenito dobiva veoma malo pozornosti u akademskome kontekstu, no i ono malo istraživanja koja imamo na raspolaganju, iako bilježe tendenciju porasta broja mladih među beskućnićkom populacijom, ne uzima u obzir varijable seksualne / romantične orijentacije kao ni rodnog identiteta i izražavanja. Ipak, moguće je naslutiti određene trendove promatranjem podataka prikupljenih u drugim državama: U SAD-u, Kanadi i Velikoj Britaniji istraživanja su pokazala da se čak 20 - 40% mladih beskućnika_ica identificira kao LGBTIQ, iako se procjenjuje da LGBTIQ+ osobe čine manje od 10% ukupnoga stanovništva. 

LGBTIQ+ beskućništvo izravna je posljedica gubitka podrške obitelji, a bez doma i financijskoga oslonca mlade LGBTIQ+ osobe ne mogu nastaviti sa školovanjem ili ostvariti pristup zdravstvenoj skrbi, pa ni zadovoljiti najbazičnije potrebe poput sigurnoga prenoćišta i hrane. Besplatna i prilagođena zdravstvena skrb, besplatno obrazovanje, pokretanje stambenih zajednica za mlade (LGBTIQ+) osobe na ulici, besplatan javni prijevoz i otvaranje gradskih prostora beskućnicima_ama, posebice tijekom hladnih dana, temeljni su zahtjevi koji nas okupljaju. Isto tako, smatramo da je važno sustavno raditi na iskorijenjivanju transfobnoga i homofobnoga nasilja u prihvatilištima, kao i educirati osoblje koje dolazi u direktan kontakt s mladima kako bi ga znalo prepoznati i adekvatno odgovoriti na njega, no i preventivno djelovati kako bi se prihvatilišta pretvorila u sigurna mjesta za mlade LGBTIQ+ osobe, na kojima će moći prenoćiti bez straha.


Postotak mladih LGBTIQ+ beskućnica_ika, u trima državama za koje imamo podatke, 20 – 40%, potaknuo je začetnicu akcije, fondaciju True Colors, da je nazove '40toNone' (od 40 do nula). U tome se zrcali i cilj današnjega okupljanja - potpuno dokidanje ovoga itekako poražavajućega postotka. Na tome namjeravamo nastaviti raditi adresiranjem ovoga problema na svim razinama i borbom za stambene politike zasnovane na ekonomskoj i socijalnoj pravdi kao i za dostupnost hrane, obrazovanja i zdravstvene skrbi svima. Želimo istaknuti da se radi o resursima koje bi trebala moći uživati sva ljudska bića i da se ne radi niti bi se smjelo raditi o privilegiji samo sužene grupe ljudi koja posjeduje novac i društvenu moć. 

Nema komentara:

Objavi komentar